Nota van Uitgangspunten

Op 30 maart 2023 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vast. In de nota staan uitgangspunten voor verschillende thema's zoals parkeren, mobiliteit, duurzaamheid en milieuaspecten. Met deze uitgangspunten gaan we verder bouwen aan de ontwikkeling van Nieuw Weiburg.

Verder staat in de nota:

  • de doelstelling van het project Nieuw Weiburg Harderwijk
  • het beleidskader op hoofdlijnen
  • de ruimtelijke analyse
  • het programma van te realiseren functies
  • een impressie van het plan
Download de Nota van Uitgangspunten (pdf, 16 MB)

Masterplan

Het Masterplan is de basis voor de gebiedsontwikkeling. Het Masterplan bestaat uit een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan. Dit geeft een goed beeld van hoe Nieuw Weiburg Harderwijk er uit komt te zien.

In 2024 start de uitwerking van het Masterplan.

Bouwen

Naar verwachting start de bouw in 2026/2027. Daarna gaan de woningen in de huur/verkoop.

Participatie

Per thema gaan we met stakeholders in gesprek en stemmen we af aan een Omgevingstafel. Meer informatie over deze tafel, hoe het werkt en wie er kunnen meepraten wordt omschreven in het participatieplan Nieuw Weiburg Masterplan.Tijdens informatiebijeenkomsten en online stadsgesprekken halen we regelmatig de meningen en wensen van inwoners en toekomstige bewoners op.

Download het Participatieplan (pdf, 3 MB)