Gemeente Harderwijk heeft een actief duurzaamheidsbeleid. Vermindering van CO2 uitstoot, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit zijn belangrijke thema’s.

Nieuw Weiburg Harderwijk wordt een leefomgeving die bestand is tegen de klimaatverandering, die verkoeling geeft, opwarming van gebouwen en voertuigen voorkomt, verdroging beperkt, de biodiversiteit vergroot, uitnodigt om naar buiten te gaan, te bewegen en te ontmoeten. We willen het hele gebied energieneutraal bouwen. En we onderzoeken de haalbaarheid van een warmtenet.

Groen en water komen zichtbaar terug in een duurzame omgeving. Het streven is uit te gaan van circulair materiaalgebruik en rekening te houden met de natuur.