Nieuw Weiburg ligt naast het trein- en busstation van Harderwijk. Er ligt een P&R terrein en een bewaakte fietsenstalling. Er lopen verschillende voet- en fietsroutes door het gebied. We doen nog onderzoek naar de toename van verkeer en het effect op de doorstroming en bereikbaarheid van de nieuwe wijk en het station. Hoe we de verkeersstromen gaan inrichten is nu nog niet bekend.

In Nieuw Weiburg komt een plek voor deelmobiliteit, zoals deelauto’s en deelfietsen. Onderzoek gaat uitwijzen wat daarvoor de beste locaties zijn. Ook voor parkeren geldt dat we verschillende mogelijkheden laten onderzoeken.

Het Westeinde wordt een levendige stadsstraat waar voetgangers, fietsers en automobilisten de beschikbare ruimte met elkaar delen. En rekening houden met elkaar. Het ontwerp van de stadsstraat is daarop gericht. De scherpe bocht vlakken we af, maar blijft een 30 km/u-zone.